Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de la llengua catalana

Didàctica de la llengua catalana

Descripció

El curs d’Aula Lliure en Didàctica de la llengua catalana té per objectiu l’assoliment dels coneixements teòrics i les eines metodològiques necessàries per a l’ensenyament de la llengua catalana en els nivells de maternal i de primera ensenyança. L’assignatura és eminentment pràctica, de forma que els diversos continguts teòrics treballats han de capacitar l’alumnat per al disseny i la implementació de materials didàctics.

Aquest programa representa l’obertura d’una assignatura oferta dins del marc del Bàtxelor en llengua catalana de la Universitat d’Andorra als professionals interessats en la matèria.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a professionals de l’àrea de l’educació i d’altres especialitats, que treballen en l’àmbit de la docència, i a totes aquelles persones que tinguin interès a formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

Aquest curs s’imparteix en modalitat virtual, a través del Campus virtual de la Universitat d’Andorra, que permet accedir a la formació a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. L’estudiant virtual és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professor, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona, per escrit i en català amb els companys i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

El curs inclou activitats d’avaluació continuada i un examen final presencial que es fa a la Universitat d’Andorra.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 6 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) i es preveu que s’ofereixi el segon semestre de cada curs acadèmic (de febrer a juliol).

Professorat

Clara Fernandez Flecha: llicenciada en Filologia catalana per la Universitat de Barcelona, màster universitari en Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes per la Universitat de Barcelona.

Programa

Es pot consultar el contingut del curs al pla docent de l’assignatura del bàtxelor en Llengua catalana del qual prové aquest programa: Pla docent.

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un diploma d’aprofitament en Didàctica de la llengua catalana, expedit per la Universitat d’Andorra.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,82 euros per crèdit.
El període de preinscripció s’obre de novembre a la primera setmana de febrer.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
ev@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

6 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

de febrer a juliol