Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Formació sobre perspectiva de gènere al sector públic

Formació sobre perspectiva de gènere al sector públic

La Universitat d’Andorra (UdA), amb el suport del Govern d’Andorra i a iniciativa de l’Institut Andorrà de les Dones, impartirà al setembre la formació “Perspectiva de gènere al sector públic. Plans, pressupostos i informes”, orientada a introduir la perspectiva de gènere en el disseny i la programació de les polítiques públiques. Les inscripcions estan obertes fins al 15 de setembre.

El curs va dirigit a les persones que treballen a les administracions, els organismes autònoms o les societats vinculades. L’objectiu és que puguin conèixer l’estructura i el contingut d’un pla d’igualtat, per exemple, o tenir les pautes per elaborar pressupostos amb perspectiva de gènere. A més, podran aprendre a contextualitzar els informes de nous projectes amb impacte de gènere i a mesurar amb indicadors l’assoliment dels objectius d’igualtat. El programa té una durada de 10 hores lectives, que es desenvoluparan a la Universitat d’Andorra en dues sessions: el 29 de setembre i el 6 d’octubre.

La Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes encomana el sector públic a “incorporar de forma transversal el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en totes les seves actuacions i en la definició, pressupostació, implementació i avaluació de totes les polítiques públiques”. Així, entre d’altres accions a impulsar, les administracions públiques han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes en un termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei, i han d’incloure un informe d’impacte de gènere en tots els projectes i proposicions de disposicions normatives de caràcter general, incloent-hi els pressupostos anuals, com també en els plans i els programes d’especial rellevància econòmica, social i cultural que se sotmetin a l’aprovació del Consell General, del Consell de Ministres i dels consells comunals.

Més informació

Data de publicació: 13 de juliol de 2023