Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  L’UdA posa en marxa el màster en Educació al setembre

L’UdA posa en marxa el màster en Educació al setembre

 

La Universitat d’Andorra (UdA) posarà en marxa el proper curs 2021-2022 el nou màster en Educació, un cop obtinguda l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i aprovat avui el pla d’estudis per part del Govern. La nova titulació oficial s’afegeix, així, al conjunt de formacions que l’UdA iniciarà el proper mes de setembre.

El màster en Educació correspon a una titulació de segon cicle universitari, amb una càrrega lectiva de 120 crèdits europeus (dos anys), que s’impartirà en modalitat semipresencial per tal que els estudis es puguin compatibilitzar amb l’activitat professional. Està format per diferents itineraris que es poden cursar de manera independent, i té dos recorreguts diferenciats en funció de si s’hi accedeix des de la titulació del bàtxelor en Ciències de l’educació o bé des d’una altra titulació de primer cicle universitari.

La titulació té com a objectiu principal la formació de professionals de l’àmbit de l’educació amb el nivell d’especialització necessari per dissenyar programes sobre cultura democràtica i d’educació en Drets Humans dirigits a institucions educatives i socials. Depenent dels itineraris, les persones titulades també podran exercir la docència a la segona ensenyança i el batxillerat, gestionar i dirigir projectes i centres educatius, atendre a la diversitat i incorporar les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació en diferents entorns educatius. El màster també permet la possibilitat de dedicar-se a la investigació educativa i de continuar els estudis de doctorat. El propòsit final de la formació és, doncs, el de millorar la formació de la ciutadania del país.

El tronc comú dels dos recorreguts són les competències per al foment d’una ciutadania democràtica, orientades a oferir respostes educatives a partir de la interpretació de les necessitats i els conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, en línia amb els valors promoguts pel Consell d’Europa. Algun dels itineraris inclou estades formatives obligatòries i la titulació també compta amb un itinerari de mobilitat per donar la possibilitat de fer una estada formativa o acadèmica en una universitat o centre educatiu de l’estranger. La mobilitat es pot compaginar amb el seguiment dels mòduls del Treball de fi de màster.

El màster seguirà el nou model educatiu de l’UdA, una metodologia basada en l’assoliment de competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura. La formació s’organitza en mòduls, en els quals els estudiants hauran de resoldre un repte mitjançant treball guiat, treball individual i seminaris. D’aquesta manera es van assolint els resultats d’aprenentatge que condueixen a l’adquisició de les competències específiques i transversals.

La posada en marxa del màster suposa per a l’UdA completar en l’àmbit de les ciències de l’educació els tres cicles formatius que marca l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. El màster és el nexe d’unió entre dues formacions ja existents a la Universitat d’Andorra: el bàtxelor en Ciències de l’educació i el programa de Doctorat multidisciplinari, que facilita l’accés a la recerca als professionals de l’educació.

Més informació

Data de publicació: 31 de març de 2021