Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Presentació del llibre ’La contribució de la Universitat d’Andorra a la societat andorrana’

Presentació del llibre ’La contribució de la Universitat d’Andorra a la societat andorrana’

El dilluns 7 de març ha tingut lloc a la Universitat d’Andorra (UdA) la presentació del llibre La contribució de la Universitat d’Andorra a la societat andorrana. L’UdA com a eina per al desenvolupament econòmic i social d’Andorra, obra de Montserrat Casalprim, Josep M. Duart i Betlem Sabrià, que recull en un informe de recerca els resultats de diversos treballs d’investigació́ que, prenent com a referència les dades de 2019, cerquen fins a quin punt l’UdA contribueix al creixement econòmic i el benestar social de la població andorrana.

La presentació del llibre ha comptat amb la participació de Guy Haug, expert internacional en avaluació i desenvolupament d’universitats, considerat un dels pares de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, que l’ha contextualitzat i n’ha destacat els aspectes més rellevants. L’informe de recerca posa de manifest que l’UdA aporta a l’economia andorrana, de manera indirecta, més de 560.000 euros cada any. Pel que fa a l’impacte induït de la seva activitat, representa un valor afegit superior a 1.300.000 euros. Aquestes dades atribueixen a l’UdA un impacte total de prop de 2.000.000 d’euros anuals i un retorn de la inversió de les empreses del país d’aproximadament 450.000 euros. En termes d’ocupació, el 40% dels titulats de l’UdA tenen una millora salarial l’any posterior a la seva titulació.

En el primer capítol, titulat L’UdA com a eina de millora dels professionals: una anàlisi quantitativa dels perfils dels titulats en un context comparatiu, es realitza un estudi en profunditat sobre les característiques dels titulats de l’UdA mitjançant una enquesta. Els resultats posen de manifest que el 56% dels titulats de formació reglada i el 60% dels titulats de postgrau són dones i que l’edat mitjana dels estudiants que finalitzen les seves titulacions és d’aproximadament 35 anys. El 40% dels titulats manifesten que experimenten una millora substancial del seu salari, un 68% en més d’un 10%, durant l’any posterior a la seva titulació. A més, més del 70% treballa en una feina relacionada amb els seus estudis.

Seguidament, s’aborda La percepció de l’UdA per part dels titulats i dels agents econòmics i socials per tal de valorar quin és el potencial transformador de l’UdA sobre la societat andorrana. Per dur a terme aquesta part, s’ha comptat amb la Universitat de Saragossa dins del projecte europeu Life Long Learning Transversalis i la col·laboració de la consultora Hamilton. Els resultats mostren que l’UdA té un impacte notori en el ràpid accés al mercat laboral del seus titulats. Tant les empreses com els titulats de l’UdA qualifiquen molt positivament la qualitat de l’oferta formativa de la Universitat, contextualizada en les necessitats d’Andorra, cosa que afavoreix el creixement.

El següent punt clau en l’informe són les accions de Recerca i internacionalització que l’UdA ha dut a terme des del primer Pla General de Recerca del 2006 i que culminen amb la posada en marxa de l’Escola Internacional de Doctorat. Una dada d’especial rellevància, segons l’estudi, és que l’UdA compta amb més de 200 publicacions científiques i 25 llibres publicats. A més, té vigents convenis de mobilitat arreu del món, essent els estudiants internacionals un 30% del total d’estudiants de l’UdA. La Universitat participa en el Campus Iberoamèrica i lidera la xarxa Universities of Small Countries and Territories (NUSCT), de la qual va ser fundadora.

El capítol sobre La contribució de la Universitat d’Andorra a l’economia andorrana, finalment, analitza l’impacte de la institució des de la demanda. L’UdA representa de manera directa el 0,16% del PIB andorrà i genera 54 llocs de treball equivalents a temps complet. De fet, aporta a l’economia andorrana de manera indirecta més de 560.000 euros. Pel que fa a l’impacte induït de l’activitat de l’UdA, representa un valor afegit superior a 1.300.000 euros. Aquestes dades col·loquen a l’UdA com una de les primeres 300 empreses d’Andorra amb un impacte total de pràcticament 2.000.000 euros anuals i un retorn de la inversió en educació de les empreses del país d’aproximadament 450.000 euros.

Data de publicació: 7 de març de 2022