Image Alt
  /    /  Admissió al programa de doctorat i assignació del tutor

1. Admissió al programa de doctorat i assignació del tutor

 

El nombre de places per a l’admissió al programa de doctorat el curs 2021-2022 és de: 2 places

Procés d’admissió (5 passos)

PAS 1: Realització de la preinscripció a través del FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ: fins el 4 de juny de 2021

PAS 2: Presentació de la documentació requerida: fins l’11 de juny de 2021

La documentació que cal portar és:

 • Breu currículum
 • Fotocòpia del títol universitari d’accés al doctorat
 • Fotocòpia del passaport o document d’identitat
 • Qüestionari d’admissió

Suport per als candidats internacionals

PAS 3: Validació per part del tribunal d’admissió: 15 de juny de 2021

El tribunal d’admissió és nomenat per la Comissió de recerca i de doctorat i està format per tres doctors: un de la Universitat d’Andorra i dos d’externs.

El punt principal que es valorarà dels candidats serà:

 • Interès en relació les línies estratègiques de la Universitat i/o les línies de recerca dels grups de recerca i les formacions de l’UdA.

PAS 4: Les candidatures que hagin estat valorades positivament es defensaran davant del tribunal d’admissió: entre el 17 de juny i el 9 de juliol de 2021.

El candidat haurà de fer una presentació amb els punts següents

 • Curriculum vitae.
 • Motivacions per fer el doctorat.
 • Àrea d’estudi del camp en el qual vol fer el doctorat i estat actual.
 • Projecte d’investigació amb la descripció de grups de recerca relacionats (d’Andorra i internacionals) i de fòrums internacionals de prestigi sobre l’àrea d’estudi escollida.
 • Implicacions socials i econòmiques per a Andorra i possibles aplicacions de l’àrea d’estudi escollida.
 • Planificació del primer any de recerca.

Els punts principals que es valoraran dels candidats seran:

 • Currículum acadèmic i coneixement del camp d’estudi.
 • Aptituds per a la recerca.
 • Motivació i compromís del candidat en la realització del doctorat.

PAS 5: Un cop el tribunal hagi donat el vistiplau al candidat, caldrà el vistiplau definitiu de la Comissió de recerca i de doctorat, que pot limitar les places en funció dels recursos pressupostaris disponibles.

El doctorand serà admès provisionalment al programa de doctorat i la Comissió de recerca i de doctorat li assignarà un tutor, proposat pel doctorand, que l’orientarà durant el doctorat. L’acceptació definitiva es farà al final de segon semestre i només en el cas que superi els punts de seguiment establerts i s’aprovi el seu projecte d’investigació.