Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Recursos electrònics

  /    /  Recursos electrònics

El febrer del 2005 es va posar en marxa el servei de Recursos electrònics de la Universitat d’Andorra. Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre la Universitat d’Andorra i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Es tracta d’un recull d’informació electrònica (revistes, bases de dades i llibres electrònics) consultable des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa de la Universitat d’Andorra. Part d’aquesta informació és oberta a tothom.

En l’actualitat la base de dades de Recursos electrònics disposa dels recursos següents:

  • 1.200 llibres electrònics a través de NetLibrary: Humanitats i Ciències Socials.
  • 140 revistes electròniques subscrites a Emerald: multidisciplinar, amb especial atenció al màrqueting, gestió empresarial, enginyeries i biblioteconomia.
  • 80 bases de dades de lliure accés.

La Universitat d’Andorra té la voluntat d’ampliar els recursos electrònics d’aquesta base de dades segons criteris d’interès comú dels usuaris d’Andorra. L’objectiu és oferir un conjunt nuclear d’informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària, investigadora i dels sectors professionals d’Andorra, independentment d’on aquestes persones exerceixin aquesta activitat.

Bases de dades subscrites:

Ágora de Enfermería (Revista d’infermeria)
Emerald (multidisciplinària)
EBSCO (Netlibrary)
International Handbook of Universities 2019


Bases de dades de lliure accés:

ARXIV.ORG (multidisciplinària)
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) (multidisciplinària)

Banc de dades de la Biodiversitat de Catalunya (biologia)
Base de datos de libros editados en España (ISBN) (bibliogràfica)
Base de dades Ramon Llull (multidisciplinària)
Bibliographical database of translations of economic text (economia)
BIBLIOPRO (medicina)
Biblioteca Cochrane (ciències de la salut)
Biblioteca Miguel de Cervantes (tesis doctorals sobre llengües hispàniques)
Biblioteca Virtual de Salud (LILACS) (ciències de la salut)
Bibliothèque Numérique de l’espace Universitaire Francophone (AUF) (BNEUF) (multidisciplinària)
BioMed CENTRAL (biologia i medicina)
Boletín Oficial del Estado (BOE) (dret espanyol)
Buscador de Jurisprudència Constitucional d’Espanya (dret)
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) (dret)

Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) (tesis doctorals França)
ChemSpider (química)
Cercabib (Universitat de Barcelona) (multidisciplinària)
Ciberabstracts (ciències de la informació)
Compendium.cat (jurídica)
COMPLUDOC (articles de revistes)
Consejo General del Poder Judicial Español (CGPJ) (dret)
Consell General del Principat d’Andorra (jurídica)
Consell Superior de la Justícia d’Andorra (jurídica)
CORDIS: EU research results (investigació i desenvolupament a Europa)
Criteris Universitat de Barcelona (CUB) (lingüística)
Cuidatge (infermeria)

DART-Europe (tesis doctorals Europa)
DataComex (estadístiques del comerç exterior Espanya)
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) (dret)
DOCUMED (documentació mèdica espanyola)
Directory of Open Access Books (DOAB) (multidisciplinària)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (multidisciplinària)
DRIVER (multidisciplinària)

Educ@ment (educació)
EDU-LYBRARY (educació)
Ee-LiS: e-prints in library & information science (biblioteconomia)
ENFISPO (revistes d’infermeria, fisioteràpia i podologia)
ENOVIT (agroalimentària)
Érudit (ciències socials)
ESPACENET (recerca de patents)
EThOS (tesis doctorals del Regne Unit)
European Court of Human Rigths (HUDOC) (dret)
European Mathematical Information Services (matemàtiques)
EUROSTAT (estadística europea)

Gazeta: colección histórica (dret)
Getty Publications Virtual Library (belles arts)

IDEAS (economia i finances)
Index Translationum (traducció)
Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone (IDNEUF) (multidisciplinària)
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) (estadística)
Institute of Education Sciences (ERIC) (educació)
Instituto Nacional de Estadística (INEbase) (estadística espanyola)
IURIS DIGITAL (dret)

JournalTOCs: the latest journals tables of content (multidisciplinària)
Jurisprudencia de la UE (EUR-Lex) (dret)

Lletra (lingüística)

Materials Docents en Xarxa (MDX) (educació)
Monthly Bulletin of Statistics Online (estadística)

Normativa i doctrina d’economia i hisenda espanyola (norm@doc) (economia)
Norma Civil (dret)

OECD TAX DATABASE (economia)
Open Acces Theses and dissertations (tesis en obert)
Open Grey (multidisciplinària)
Opendoar (multidisciplinària)
OpenThesis (tesis en obert)

Portal Jurídic de Catalunya (dret)
Pumbed (medicina)

Recolecta (recerca)
Red de información Educativa (educació)
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) (tesis doctorals europees sobre Amèrica Llatina)
Registry of Open Access Repositories (multidisciplinària)
Royal Society of Chemestry (química)

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) (recerca)

Teseo (tesis doctorals)
The OAIster®database (OCLC) (multidisciplinària)
Trencadís: Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades catalanes (multidisciplinària)

Universal Human Rights Index Database (dret)

World dataBank (estadística)

 

També podeu accedir a les bases de dades digitals de lliure accés del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.