Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Xarxa sense fils

  /    /  Xarxa sense fils

Below you will also find these instructions in English.

La xarxa sense fils Universitat d’Andorra és lliure i oberta.

Accés per a membres de la comunitat universitària:

 • Connectar a la xarxa Universitat d’Andorra.
 • S’obrirà el navegador per defecte automàticament.
 • En la pantalla de registre escollir Nom d’usuari i contrasenya.
 • Llegir i, si hi esteu d’acord, acceptar els termes i la política d’ús.
 • Entrar les credencials de l’UdA.
 • El dispositiu queda registrat per la durada de tot el curs.

Accés per a convidats: 

 • Connectar a la xarxa Universitat d’Andorra.
 • S’obrirà el navegador per defecte automàticament.
 • En la pantalla de registre escollir Convidat.
 • Llegir i, si hi esteu d’acord, acceptar els termes i la política d’ús.
 • Entrar una adreça de correu electrònic.
 • Accedir al correu i, en el missatge rebut, prémer el botó Activar.
 • El dispositiu queda registrat durant 5 dies.

NOTES per a l’accés de convidat:

 • Aquest procés es pot repetir sempre que sigui necessari.
 • Amb una mateixa adreça de correu es pot registrar un únic dispositiu.

Contacte:

Si teniu algun problema amb l’accés a la xarxa sense fils podeu enviar un missatge a l’adreça de suport de la Universitat d’Andorra: suport@uda.ad o bé trucar al telèfon: +376 743000.


The Universitat d’Andorra wireless network is free and open.

University community access:

 • Connect to the Universitat d’Andorra wireless network.
 • The default browser will open automatically.
 • On the registration screen choose Username and password.
 • Read and accept the terms and policy of use.
 • Enter your UdA credentials.
 • The device is registered for the duration of the academic year.

Guest access:

 • Connect to the Universitat d’Andorra network.
 • The default browser will open automatically.
 • On the registration screen choose Guest.
 • Read and accept the terms and policy of use.
 • Enter an email address.
 • Access your email and, in the message received, press the Activate button.
 • The device is now registered for 5 days.

NOTES for the guest access:

 • This process can be repeated whenever necessary.
 • With the same email address you can register a single device.

Contact:

If you have problems accessing the wireless network, you can send a message to the support address of the University of Andorra: suport@uda.ad or call: +376 743000.