Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Documentació necessària

  /    /  Documentació necessària

Per formalitzar la matrícula d’una formació reglada (DPA, bàtxelor, màster o doctorat) a la Universitat d’Andorra és necessari:

1. Acreditar que es disposa de l’accés als estudis d’ensenyament superior a Andorra:
      • Els estudiants que provinguin de titulacions andorranes (títol de batxillerat de l’Escola Andorrana, títol de batxillerat professional, títol universitari andorrà o prova d’accés per a més grans de 25 anys) han de presentar una fotocòpia compulsada* del document acreditatiu d’accés.
      • Els estudiants que hagin estudiat a Andorra però provinguin del sistema espanyol o francès, han de tramitar el certificat d’accés als estudis d’ensenyament superior emès pel Ministeri encarregat de l’Ensenyament Superior del Govern d’Andorra. Per obtenir-lo, han de presentar una fotocòpia compulsada* del document acreditatiu d’accés. (tramits.ad, certificat J5T006).
      • Els estudiants que no hagin estudiat a Andorra, han de tramitar el certificat d’accés emès pel Ministeri encarregat de l’Ensenyament Superior del Govern d’Andorra. Per obtenir-lo, han de presentar un document acreditatiu dels estudis cursats amb la postil·la de la Haia o equivalent. (tramits.ad, certificat J5T006). (Més informació per a estudiants internacionals)
2. Fotocòpia compulsada* del passaport o document d’identitat
3. Una fotografia de mida carnet
4. Carnet de família nombrosa (si escau)
5. Formulari d’Avaluació d’Estudis Previs (en cas d’haver cursat estudis que es puguin convalidar)

 

*Els documents es poden compulsar a la Universitat d’Andorra

  Més informació