Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Anàlisi i disseny orientats a objectes

Anàlisi i disseny orientats a objectes

Descripció

Aquest curs té per objectiu descriure una metodologia per al desenvolupament d’un sistema software. Es fomenta l’ús de patrons i es centra en les característiques dels sistemes distribuïts i en l’ús de tecnologies actuals per al desenvolupament d’aplicacions reals, com ara, una aplicació web o una aplicació per dispositius mòbils.

El curs d’actualització en Anàlisi i disseny orientats a objectes té un total de 15 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic i mig, i és un programa que està format pels seminaris següents:

 • Enginyeria del programari (docència en anglès) (febrer-juny)
 • Anàlisi i disseny amb patrons (febrer-juny)
 • Ampliació de tecnologies aplicades (febrer-juny)

A qui va dirigit

El curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin formar-se en l’enginyeria del programari per tal d’analitzar i dissenyar un sistema software amb un interès pels patrons i pels sistemes distribuïts.

Metodologia

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El Campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre estudiants, estudiants i professorat, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys i companyes, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona i per escrit amb els companys/es i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

Programa

Seminari: Enginyeria del programari

 1. Principis de l’enginyeria del software
 2. L’especificació de sistemes software. El model estàtic
 3. L’especificació de sistemes software. El model dinàmic
 4. El disseny de sistemes software. El model estàtic
 5. El disseny de sistemes software. El model dinàmic

Seminari: Anàlisi i disseny amb patrons

 1. L’enginyeria del software
 2. Anàlisi i disseny amb patrons
 3. Patrons de disseny

Seminari: Ampliació de tecnologies aplicades

 1. Introducció als sistemes distribuïts
 2. Programació de dispositius mòbils

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 15 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) i es preveu que s’iniciï el segon semestre de cada curs acadèmic.

Les sessions presencials s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de 8.30 a 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà a principi de cada semestre.

Procés d’avaluació

L’avaluació dels seminaris d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada seminari a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació dels diferents seminaris es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Anàlisi i disseny orientats a objectes, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat tots els seminaris que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada seminari i d’acord amb el següent barem:

 • Aprovat, si 5≤m <7
 • Notable, si 7≤m <9
 • Excel·lent, si m≥9

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 56,20 euros per crèdit.
El període de preinscripció s’obre de novembre a la primera setmana de febrer.
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: ceet@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

15 crèdits europeus

   Idiomes:

anglès i català

   Durada:

un curs acadèmic i mig