Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Cursos preparatoris i de suport   /  Curs de suport a la matemàtica computacional

Curs de suport a la matemàtica computacional

Presentació

Aquest curs té com a objectiu revisar i reforçar els coneixements i les habilitats matemàtiques necessàries per poder afrontar amb garanties d’èxit els seminaris de matemàtiques del bàtxelor en Informàtica. Per aquest motiu, es recomana estar matriculat al bàtxelor en Informàtica per poder-s’hi matricular.

És un curs molt recomanable per a estudiants que procedeixen de batxillerats professionals, del diploma professional avançat, del curs per a majors de 25 anys, o més generalment, de batxillerats generals amb poc contingut matemàtic.

Tot i que el curs servirà per repassar el conceptes teòrics, estarà molt orientat a la pràctica. Es fomentarà el treball autònom dels participants mitjançant el plantejament i la resolució de problemes.

Continguts

Aquest curs s’estructura en els 3 apartats que es detallen tot seguit.

 1. Fraccions i expressions algebraiques
  • Càlculs amb fraccions
  • Manipulació i simplificació d’expressions algebraiques
  • Resolució d’equacions i inequacions de primer i de segon grau
 1. Resolució de sistemes d’equacions lineals
  • Matrius i determinants
  • Sistemes compatibles i incompatibles
  • Plantejament i resolució de sistemes senzills
 1. Estudi de les funcions bàsiques
  • Límits i continuïtat
  • Funcions afins, potencials, polinòmiques, exponencials, logarítmiques i trigonomètriques
  • Derivació i integració

Durada i calendari

En aquest curs, que es podrà seguir en modalitat presencial i/o virtual, s’impartiran 2 hores setmanals de classe presencial, tot i que l’estudiant haurà de complementar-les amb treball personal per tal de resoldre els exercicis i problemes proposats pel professorat.

Avaluació

Per superar aquest curs, l’estudiant ha de realitzar necessàriament les activitats d’avaluació continuada.

La qualificació obtinguda en l’avaluació continuada podrà incorporar-se en l’expedient acadèmic de l’estudiant si aquest/a sol·licita l’AEP (Avaluació d’estudis previs). En aquest cas, els crèdits obtinguts seran de Lliure elecció.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini de preinscripció: oberta fins al 27 d’agost de 2024.
Termini de matrícula: oberta fins al 30 d’agost de 2024.
Import de la matrícula: 112,40 euros
La matrícula s’ha de realitzar als Serveis administratius de l’UdA

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: mpellicer@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

1r semestre del curs 2024-2025