Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Bàtxelor en Infermeria renovat amb nova metodologia

Bàtxelor en Infermeria renovat amb nova metodologia

El bàtxelor en Infermeria, una de les titulacions amb més trajectòria a la Universitat d’Andorra (UdA), estrenarà nou pla d’estudis el proper mes de setembre. La principal novetat és l’adaptació al nou model educatiu de l’UdA, que elimina el concepte clàssic d’assignatura i que es basa en l’assoliment de competències. Cada semestre es dividirà en dos o tres mòduls que s’oferiran en paral·lel. En cada mòdul, els estudiants hauran de resoldre un repte treballant i integrant els continguts de manera transversal. Així, el repte és el que dinamitzarà tots els continguts, que s’estructuraran a través de seminaris, treball guiat i treball personal.

El bàtxelor en Infermeria forma professionals amb un perfil generalista amb capacitat de dissenyar, gestionar i coordinar cures infermeres de qualitat. La formació és presencial, i els estudiants disposen de laboratoris amb tecnologia capdavantera per dur a terme simulacions clíniques d’alta fidelitat. Les estades formatives clíniques es poden fer en centres sanitaris d’Andorra, Espanya, França, Portugal o Mònaco, i l’UdA ofereix ajuts per sufragar part de les despeses derivades d’aquestes estades quan es duen a terme a l’estranger.

La nova metodologia facilita que els estudiants treballin de manera col·laborativa i transversal, i potencia l’atenció personalitzada que ofereix el professorat de la Universitat d’Andorra. A més, el nou model educatiu permet que els estudiants vegin encara més l’aplicació pràctica dels continguts teòrics que van adquirint, a través de reptes similars als que es podran trobar al món laboral. Pel que fa a l’avaluació, el pes principal el tindrà l’assoliment del repte, però també s’avaluaran les competències que s’aniran adquirint en els diferents seminaris que composen els mòduls.

El nou pla d’estudis ha estat aprovat pel Govern d’Andorra, un cop avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), cosa que en garanteix la qualitat i el reconeixement europeu. Inclou, de fet, crèdits vehiculats en anglès per fomentar la mobilitat internacional.

Més informació

Data de publicació: 14 de juny del 2023