Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Propietat intel·lectual, patents i altra legislació de recerca

  /    /  Propietat intel·lectual, patents i altra legislació de recerca

Presentació i objectius

En el curs en Propietat intel·lectual i industrial es repassarà la legislació en la matèria vigent a Andorra, així com convenis internacionals i altra legislació i normativa internacional en la matèria que pugui ésser d’interès per als estudiants. Bàsicament, es tractarà de legislació relativa a drets d’autor i drets veïns, a marques, a dissenys, a patents i a secrets empresarials.

L’enfoc del curs serà teòric i pràctic, essent el seu l’objectiu que els estudiants coneguin quines són les regles bàsiques del joc que hauran de tenir en compte entretant duguin activitats de recerca i publiquin els resultats d’aquesta, així com també durant la seva futura activitat professional en general. S’atorgarà especial importància a la implicació dels estudiants en la resolució de casos pràctics.

Aquest curs va dirigit als titulats universitaris que utilitzin i/o generin materials i resultats objecte d’una activitat creativa en sentit ampli. També està orientat als universitaris, amb titulació de segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

Durada i calendari de la darrera edició

El programa té una càrrega 0,5 crèdits europeus i inclou 6 hores de sessions presencials, que s’impartiran en les dates següents:

  • Dimarts 13 de desembre de 18 a 21 hores.
  • Dijous 22 de desembre de 18 a 21 hores.

Programa acadèmic

1. Part teòrica
1.1. Marc legislatiu a Andorra
1.2. Convenis internacionals
1.3. Altra legislació i normativa internacional

2. Part pràctica
2.1. Resolució de casos pràctics

Professorat

Responsable del curs: Ester Peralba.

Procés d’avaluació

L’avaluació consistirà en la participació individual en les sessions presencials que puntuarà un 70% i en fer un treball sobre la temàtica del curs aplicat al treball de recerca de l’estudiant que puntuarà el 30% de la qualificació final.

 

Aquesta pàgina conté una informació genèrica sobre la formació. Per saber si s’ofereix actualment, consulteu l’apartat Formació continuada.