Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

DUAL – Transversalis

  /    /  DUAL – Transversalis

El projecte DUAL-Transversalis s’emmarca en el programa europeu de cooperació territorial transfronterera INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). Aquest projecte és essencial per promoure el desenvolupament del territori fronterer entre aquests tres països, amb un enfocament específic en el reforç de la cooperació entre institucions d’ensenyament superior a través de la formació dual. Aquesta iniciativa es considera clau, ja que permet afrontar múltiples necessitats i desafiaments actuals.

El repte principal d’aquest projecte és fomentar la cohesió territorial transfronterera. Aquesta cohesió en l’espai transfronterer és important perquè afecta directament la integració econòmica, social i educativa de les regions transfrontereres, abordant les barreres que limiten la col·laboració i el desenvolupament conjunt. A més, promoure la formació dual permet respondre a la demanda creixent de professionals qualificats en un entorn globalitzat, alhora que afavoreix la reducció de les disparitats socioeconòmiques entre les zones geogràfiques implicades.

L’objectiu general del projecte és establir un marc comú per a la formació dual transfronterera que respongui a les necessitats dels estudiants, les institucions d’ensenyament superior, les empreses i les regions. A través del desenvolupament del projecte, es pretén fomentar la inserció professional, augmentar l’atractiu del territori i impulsar el desenvolupament socioeconòmic. Això s’aconseguirà mitjançant la creació d’un espai transfronterer de formació dual que integrarà les experiències i els recursos de les institucions d’ensenyament superior participants.

El projecte busca transformar la manera en què es perceben i s’implementen les pràctiques de formació dual transfronterera. Mitjançant la col·laboració entre el sector professional i les institucions educatives, es volen superar alguns dels obstacles actuals, com el reconeixement de qualificacions, la manca de coordinació i les diferències normatives, establint protocols i acords que facilitin la implementació d’aquesta modalitat formativa a tot el territori.

Els resultats esperats abasten diversos àmbits. D’una banda, es busca obtenir un reconeixement mutu de les qualificacions i certificacions, fomentant la mobilitat laboral i acadèmica. Així mateix, s’espera facilitar la signatura d’acords i convenis que permetin una aplicació efectiva del contracte de formació dual, eliminant barreres administratives i jurídiques. Finalment, també es preveu la creació d’una plataforma transfronterera que centralitzi la informació sobre la formació dual, facilitant-ne l’accés per a estudiants, empreses i altres actors interessats.

Socis del projecte:

França:

 • Universitat de Perpinyà Via Domitia – UPVD
 • Universitat de Tolosa 3 Jean Jaurès – UTJJ
 • Universitat de Tolosa 3 Paul Sabatier – UTPS

Espanya:

 • Universitat de Girona – UdG
 • Universitat de Lleida – UdL
 • Universitat de Saragossa – UdZ
 • Institut de Máquina Herramienta – IMH

Andorra:

 • Universitat d’Andorra – UdA

Pressupost:

Ajut FEDER concedit: 1.253.788,5
Cofinançament:
Autofinançament: 746.030,25
TOTAL del projecte: 1.999.818,75
% de finançament FEDER (sol·licitat – concedit): 62,69%

Import de l’ajut complementari concedit pel Govern d’Andorra per a projectes europeus POCTEFA: 8.562,61 €

Durada:

Del 9/11/2023 al 9/11/2026

Membres de la Universitat d’Andorra:

 • Bárbara Cerrato
 • Josep Fortó
 • Sònia Gili
 • Rosa M. Mariño

 

dual-transversalis-logo