Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció

Habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció

Descripció

Aquest curs d’actualització té per objecte assolir el coneixement de les funcions pròpies i comunes dels càrrecs de batlle, fiscal i la carrera de secretaria judicial.

Per determinar i adquirir les habilitats intrínseques necessàries als càrrecs definits, és cabdal conèixer les diferents funcions de cadascun dels integrants de la carrera judicial amb l’objectiu de determinar quines són les àrees i les tècniques característiques.

L’aproximació del coneixement d’aquestes funcions es farà des del prisma legal, i amb el desenvolupament jurisprudencial realitzat pels Tribunals.

Aquest programa representa l’obertura a professionals que tinguin interès en la matèria d’una assignatura que s’ofereix dins del marc del màster en Dret de la Universitat d’Andorra com a assignatura.

Forma part del programa de formació en l’àmbit judicial impulsat per la Universitat d’Andorra i el Consell Superior de la Justícia d’Andorra per tal de crear noves vocacions vers la carrera judicial (magistrats/ades, batlles i fiscals) i la carrera de secretaria judicial, així com desenvolupar les competències per a l’exercici d’aquestes professions.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a professionals del país que estiguin interessats en conèixer les funcions pròpies i comunes dels càrrecs de batlle, fiscal i secretaria judicial, i actualitzar-se en aquest àmbit concret.

Metodologia

La metodologia docent d’aquest curs és virtual, cosa que permet a l’estudiant fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El Campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys i companyes, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona i per escrit amb els companys/es i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

La metodologia s’estructura en les següents activitats:

  • L’estudi individualitzat dels materials didàctics facilitats.
  • La lectura de les lleis i de la jurisprudència directament relacionades amb la matèria objecte d’estudi i que seran determinades pel professorat. Aquestes normes i resolucions podran ser consultades per l’estudiant a través de la Biblioteca de la Universitat i de les bases de dades que faciliti professorat.
  • L’Aula virtual, perquè la comunicació entre l’estudiant i el professorat sigui més constant i fluida.
  • L’elaboració de treballs i la preparació prèvia de les classes que el professorat estableixi.

Aquest curs també s’ofereix en modalitat presencial.

Professorat

  • Nàdia Alis: postgrau en Dret andorrà per la Universitat d’Andorra, màster en Dret privat (menció carrera judicial) a la Universitat de Montpeller, llicenciatura d’Història, Diploma d’Universitat de Traducció castellà-francès i Diploma d’Universitat de Civilització hispànica.
  • Stéphanie Garcia: màster en Dret privat per la Universitat Tolosa I.

Programa

Es pot consultar el contingut del curs al pla docent de l’assignatura del màster en Dret del qual prové aquest programa: Pla docent.

Durada i calendari

El curs té una càrrega lectiva de 4 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) i es preveu que s’ofereixi el primer semestre (de setembre a gener).

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un diploma d’aprofitament en habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció, expedit per la Universitat d’Andorra.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 70,68 euros per crèdit.
El període de preinscripció s’obre de març a la primera setmana de setembre.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.
Formulari de preinscripció

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Durada:

de setembre a gener

   Idiomes:

català

Organitzen:

logofonstransparent