Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Les llengües als bàtxelors

  /    /  Les llengües als bàtxelors

Als bàtxelors de l’UdA els continguts es vehiculen principalment en català. Als bàtxelors presencials es fa, a més, una aposta decidida per la llengua anglesa. Cada bàtxelor estructura l’aprenentatge de l’anglès amb un enfocament diferent i adaptat al seu àmbit de coneixement, però en tots hi ha un percentatge dels crèdits que es vehicula íntegrament en llengua anglesa.

A continuació trobareu el creditatge de llengües estrangeres de tots els bàtxelors presencials de la Universitat.

 

 Assignatures/seminaris de llengua anglesaAssignatures/seminaris vehiculats en anglèsAssignatures/seminaris vehiculats en francès
Bàtxelor en Administració d'empreses12 crèdits (semestres 1 i 2)30 crèdits (semestres 4 i 5)NO
Bàtxelor en Ciències de l'educacióNOAproximadament 40 crèdits (semestres 2, 4 i 6)Aproximadament 30 crèdits (semestres 2 i 6)
Bàtxelor en InfermeriaNO13 crèdits (semestres 1, 2 i 5)NO
Bàtxelor en Informàtica10 crèdits (semestres 2 i 3)30 crèdits (semestre 4)NO

 

Altres informacions importants sobre les llengües als bàtxelors:

L’UdA reconeix diversos certificats d’anglès que permeten convalidar assignatures de llengua anglesa en tots els estudis. En aquesta taula trobareu les convalidacions de diverses certificacions de llengua anglesa en relació als nivells d’anglès a la Universitat d’Andorra: