Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Les llengües als bàtxelors

  /    /  Les llengües als bàtxelors

Als bàtxelors de l’UdA els continguts es vehiculen principalment en català. Als bàtxelors presencials es fa, a més, una aposta decidida per la llengua anglesa. Cada bàtxelor estructura l’aprenentatge de l’anglès amb un enfocament diferent i adaptat al seu àmbit de coneixement, però en tots hi ha un percentatge dels crèdits que es vehicula íntegrament en llengua anglesa.

A continuació trobareu el creditatge de llengües estrangeres de tots els bàtxelors presencials de la Universitat.

 

Assignatures/seminaris de llengua anglesaAssignatures/seminaris vehiculats en anglèsAssignatures/seminaris vehiculats en francès
Bàtxelor en Administració d'empreses12 crèdits (semestres 1 i 2)30 crèdits (semestres 4 i 5)NO
Bàtxelor en Ciències de l'educacióNOAproximadament 40 crèdits (semestres 2, 4 i 6)Aproximadament 30 crèdits (semestres 2 i 6)
Bàtxelor en InfermeriaNO13 crèdits (semestres 1, 2 i 5)NO
Bàtxelor en Informàtica10 crèdits (semestres 2 i 3)30 crèdits (semestre 4)NO

 

Altres informacions importants sobre les llengües als bàtxelors: