Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Instruments financers

Instruments financers

Estructura de la formació

El curs d’Aula Lliure en Instruments financers té un total de 12 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic (de febrer a febrer) i és un programa que està format per les assignatures següents:

Objectius

Aquest curs té per objectiu introduir els conceptes bàsics de les matemàtiques de les operacions financeres i sobretot presentar la seva aplicació a la realitat del món financer. Per poder seguir aquest curs, és imprescindible disposar d’una bona base de coneixements matemàtics.

En la segona part del curs, es presenten els cicles econòmics de l’empresa i es realitza amb detall una anàlisi del seu punt d’equilibri. També es presenta el tractament econòmic de les inversions, considerant un projecte de finançament associat, tant en condicions de certesa com en condicions de risc.

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el segon semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt de sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies .

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària…

Horaris de les sessions presencials

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 90 hores (60 sessions presencials d’1,5 hores). Aquestes sessions es desenvoluparan de febrer al gener de l’any següent, a raó de dues sessions (3 hores) per setmana i s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de 8.30 a 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà al principi de cada semestre.

Titulació i qualificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en instruments financers, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat totes les assignatures que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada assignatura i d’acord amb el següent barem:

  • Aprovat, si 5≤m <7
  • Notable, si 7≤m <9
  • Excel·lent, si m≥9

Avaluació

L’avaluació de les assignatures d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada assignatura a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació de les diferents assignatures es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
ev@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

12 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

un curs acadèmic