Aula Lliure

Presentació

Un dels trets característics de la Universitat d’Andorra, com a universitat pública, és la seva obertura a la societat. L’Aula Lliure obre l’accés al coneixement a tots els ciutadans per la possibilitat de cursar assignatures dels estudis universitaris que la Universitat d’Andorra ofereix sense haver-ne de complir els requisits d’accés, amb l’objectiu d’ampliar o de reforçar competències i coneixements.

Les persones que es matriculin als cursos d’actualització de l’Aula Lliure faran el seguiment de les assignatures amb la resta dels estudiants universitaris de la Universitat d’Andorra, a les mateixes aules, amb els mateixos materials didàctics i amb el mateix calendari, i disposaran d’una atenció docent personalitzada; i tot això, amb el rigor i la qualitat que distingeixen la Universitat d’Andorra.

Àrees

Titulació

L’Aula Lliure s’estructura en forma de cursos d’actualització. Cada curs d’actualització es compon d’una, dues o tres assignatures. Les persones que superin el procés d’avaluació de cada curs obtindran un diploma d’aprofitament expedit per la Universitat d’Andorra.

L’Aula Lliure també facilita una titulació progressiva als estudiants de campus clàssic, ja que a mesura que vagin assolint els itineraris en els quals s’estructura aquesta oferta poden demanar el seu reconeixement mitjançant títols propis de la Universitat.

Modalitat de l’ensenyament

Els cursos d’actualització s’ofereixen, segons els casos, en modalitat presencial o virtual (a escollir), o bé únicament virtual.  Es pot consultar aquest detall a informació específica de cada curs.

Previsió d’oferta

Els cursos s’inicien, segons els casos, el primer semestre (setembre) o el segon semestre (febrer) de cada curs acadèmic. Es pot consultar aquest detall a la informació específica de cada curs. Les places són limitades. 

Avaluació

L’avaluació de les assignatures es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Aquesta informació es pot consultar al pla docent de cada assignatura. Les proves d’avaluació finals es realitzen sempre presencialment.