Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Informació sobre la COVID-19

  /  Informació sobre la COVID-19

Per tal d’evitar la propagació de la malaltia Covid-19 i d’acord amb les mesures preses pel Govern d’Andorra, el 2 de març del 2020 la Universitat d’Andorra va començar a prendre les primeres mesures de prevenció i a fer el seguiment de l’evolució de la situació. El 13 de març del 2020 es va acordar suspendre totes les classes presencials fins a nou avís i es van implementar un seguit de mesures per garantir la continuïtat dels programes en modalitat virtual i per pal·liar els efectes de la crisi sanitària. El retorn a l’activitat presencial es va produir el dia 2 de juny de 2020.

Al llarg del confinament, la institució també va oferir eines per tal que la població pogués passar aquest període de la millor manera possible, i va donar suport, en la mesura de les seves possibilitats, a les necessitats de la població arran de la crisi sanitària.

El curs 2020-2021 va iniciar-se amb l’objectiu de mantenir el màxim nivell de presencialitat possible, combinat amb la virtualització en els casos que era necessari. El curs es va desenvolupar tenint en compte la normativa sanitària, que regulava, entre d’altres mesures preventives, la distància física interpersonal de seguretat i l’ús generalitzat de la mascareta. Es van publicar reglaments de mesures excepcionals, revisats regularment, i es van incentivar els cribratges voluntaris. Es van poder impartir les classes presencials amb normalitat per a bona part dels grups. En el cas dels grups més nombrosos d’estudiants presencials, es va disposar d’espais amb més aforament al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, un equipament cultural contigu a la Universitat que cedeix el Comú de Sant Julià de Lòria. Els estudiants van ser distribuïts en grups horaris diferents, amb quinze minuts de diferència, per evitar aglomeracions a les hores d’entrada i de sortida de les classes. També es van oferir sessions virtuals a través de la plataforma d’aules de videoconferència implementada per la mateixa Universitat.

L’arrencada de l’any acadèmic 2021-2022 va estar marcada pel cribratge voluntari i gratuït que es var dur a terme a tots els centres educatius per garantir que l’inici de l’activitat lectiva es pogués fer amb la màxima normalitat. Les classes presencials es van desenvolupar amb les màximes garanties de seguretat i d’acord amb la normativa sanitària vigent en cada moment. A partir del segon semestre es va produir el retorn progressiu a la normalitat. A partir del 15 de febrer de 2022 va deixar de ser obligatòria la distància interpersonal i els aforaments limitats, i el 29 de març de 2022 es va treure l’obligació de portar mascareta en els espais interiors, d’acord amb les decisions que van anar prenent les autoritats sanitàries. Des d’aquesta data, només es manté l’obligatorietat de dur mascareta en cas que una persona estigui infectada i en les sessions teoricopràctiques del bàtxelor en Infermeria.

A l’inici del curs 2022-2023, la mascareta ja només era obligatòria per a les persones que contraguessin la malaltia.

En aquesta pàgina, la comunitat universitària pot consultar tota la documentació de l’UdA relacionada amb la crisi sanitària del coronavirus, des de la normativa que s’ha anat aplicant al llarg de tot el període de pandèmia, fins a la informació sobre el funcionament de les classes virtuals, el seguiment i les avaluacions, així com les mesures de seguretat per a les classes presencials, i les iniciatives i activitats que es van dur a terme tant durant el període de confinament com posteriorment.

Documentació d’interès

Iniciatives per pal·liar els efectes de la Covid-19 (març-juny 2020)

Posada en marxa de sales de videoconferència

A partir del dilluns 16 de març del 2020, la Universitat d’Andorra va posar en marxa un sistema de sales de videoconferència per poder reproduir al màxim el funcionament de les classes presencials en format virtual.

Suport tecnològic al personal i estudiants

Per tal de garantir el teletreball del personal de la Universitat d’Andorra i el seguiment de les formacions en línia per part de tothom, es va posar a disposició tant del personal com dels estudiants equips informàtics i suport tecnològic.

Pràctiques formatives en format teletreball

Per poder facilitar al màxim la continuïtat de l’activitat lectiva en les formacions reglades, algunes estades formatives programades durant el segon semestre del curs 2019-2020, ja sigui de bàtxelors, DPA o màster, es van desenvolupar a través de teletreball.

Tutories i sessions informatives en línia per a futurs estudiants

Tenint en compte que la crisi sanitària va esclatar just a l’inici del període de preinscripcions per al curs 2020-2021, es va flexibilitzar el procés de matrícula i es van posar en marxa tutories i sessions informatives en format virtual per atendre les necessitats dels futurs estudiants.

Mesures econòmiques

Durant el segon semestre del curs 2019-2020, la Universitat d’Andorra va prendre diverses mesures de caire econòmic per pal·liar els efectes de la crisi sanitària entre els estudiants, el personal i els proveïdors, com ara l’ajornament d’algunes matrícules, la devolució de quotes de serveis no utilitzats o la reducció dels terminis dels pagaments a proveïdors. Així mateix, l’UdA va fer una donació als comptes de solidaritat que el Govern va habilitar per la situació creada per la Covid-19, es va fomentar entre la comunitat universitària les contribucions a través de l’enviament d’SMS, i es va dur a terme una revisió del pressupost del 2020 per optimitzar al màxim la despesa.

 

Iniciatives de suport a la població (març-juny 2020)

Suport al servei sanitari per part de l’Escola d’Infermeria

El personal docent de l’Escola d’Infermeria de l’UdA va treballar amb els serveis sanitaris d’Andorra i de la Seu d’Urgell per ajudar des del vessant assistencial a fer front a la pandèmia. Igualment, els estudiants de segon i tercer curs del bàtxelor en Infermeria van estar col·laborant amb el sistema sanitari, ja fos com a voluntaris o treballant com a auxiliars d’infermeria.

Producció de materials de protecció

Els Serveis Informàtics de l’UdA, mitjançant la impressora 3D que disposa la Universitat, van col·laborar amb la comunitat Andorra Makers en la producció de peces 3D de protecció individual per a sanitaris i persones de risc, com obre-portes, suports de viseres i subjeccions de mascaretes salva-orelles. La distribució del material va anar a càrrec d’Andorra Makers i la Creu Roja Andorrana.

Concurs d’enigmes

Amb l’objectiu d’intentar fer passar el confinament a la població de la millor manera possible, la Universitat d’Andorra va posar en marxa un concurs de resolució d’enigmes científics a través de la xarxa social Facebook ideats pel professor Florenci Pla. Es van plantejar un total de 20 enigmes dos cops per setmana entre els mesos de març i maig del 2020 i la persona que més en va encertar va ser premiada amb un obsequi de l’UdA.

Iniciatives durant la pandèmia

Missatge del rector adreçat als estudiants (3 d’abril de 2020)